Jessica Alves ka pranuar se ajo shmangte marrë dh ëniet me meshkujt ho mo sek su alë ndërsa ishte vetë mashkull dhe se shpreson të humbasë ‘vir gjërinë’ e saj ndaj dikujt ‘të veçantë’ tani që ajo është kthyer në një femër.

Duke folur ekskluzivisht për MailOnline, vetëm pesë ditë pasi iu nën shtr ua një o peracioni në or ganin gje ni tal, Jessica, 37 vjec tregoi se ka pasur një lu ftë të madhe në gjetjen e identitetit të saj. ‘Njerëzit thjesht kanë supozuar se unë isha një i va rur nga kir u rgjia pla stike kur, në fakt, po përpiqesha të gjeja veten dhe atë që isha në të vërtetë!

Unë jam ende duke u shë ruar, por unë tashmë kam një or gan gje ni tal femëror dhe ajo është e përsosur. Do ktor Kamol në s pitalin Kamol ka një katalog të punës së tij. Unë jam 37-vjeç dhe zgjodha një org an që duket mjaft i ri- tamam si i një 18-vjeçare.

Burimi: Daily Mail/ Përktheu dhe Përshtati: Revista Ora.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here