Ka individë nga disa grupe që, për arsye kulturore, martohen vetëm brenda grupit të tyre një fenomen i quajtur endogamia. Ky grup cilësohet si ‘izolim riprodhues’ dhe ndodhet brenda një popullsie më të madhe. Në Itali gjejmë shumë:

1 Arbresh, një grup shumë i lashtë i shqiptarëve që u strehuan në Kalabria rreth 500 vjet më parë pas pushtimit të Ballkanit nga turqit. Ata ende ruajnë gjuhën e tyre të lashtë.

2 Në Italinë Veriore ka shumë ‘blloqe’ për të cilat do të ishte e vështirë të përmendesh të gjitha. Më të njohurit janë Walser, një grup gjermanësh që migruan në periudhën mesjetare. Tani ato janë të vendosura pranë Monte Rosa në Luginën e Aosta.

Këto grupe mund të formohen nëse një grup i vogël i një popullate migrojnë dhe izolohen. Faktorët mund të jenë të shumëfishtë: rritja e popullsisë, ulja e burimeve, konfliktet, etj.
Kemi dy shembuj të përsosmërisë së migracionit:

-Migrimi i Inuit of Thule që populloi Amerikën e Veriut ekstrem;
-Migrimi i Hamishit, një sekt fetar zviceran që nga viti 1730 emigroi në Amerikë sot ka rreth 70,000 individë.

Ndërsa mund të kemi edhe grupe për shkak të rënies demografike siç ndodhi me samaritanët.

Këto grupe kanë një rëndësi ekstreme gjenetike dhe mjekësore pasi jemi në gjendje të studiojmë efektet e ruajtjes së një strukture gjenetike pothuajse të paprekur, të izoluar me pak ndryshueshmëri. Kjo ndryshueshmëri e ulët për shkak të inbreeding lartë endogamia lejon shfaqjen e sëmundjeve që lidhen me farefisninë që përhapet në një numër të madh të individëve. Për shembull, 27% e popullatës samaritan vuan nga verbëria e ngjyrave.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here