Një dhurues i spe rm ës me 150 fëmijë në të gjithë botën gjatë periudhës së pandemisë ka lindur edhe gjashtë të tjerë.

150+ Popular & Cute Baby Boy Nicknames With Meanings

Dhuruesi pjellor ofron si mar rëdh ënie ashtu edhe mbarësim artificial të spe rmë s ai pretendon se rreth 50 përqind e fëmijëve të tij janë rezultat i kryerjes së marrë dhë nies dhe tregon se ai nuk merr asnjë fit im nga dhu rimi tij.

Mëgjithëse, ndonjeëherë atij i paguhen shpen zimet e udhëtimit dhe këmbëngul se ai nuk bën ndonjë fitim nga dhurimet e tij, megjithëse ndonjëherë paguhet për shpenzimet e udhëtimit.

Joe, i cili fsheh emrin e tij të vërtetë, ka kaluar shumicën e karantinës në Argjentinë dhe tani ndodhet në Londër ku do të takojë edhe pesë gra të tjera këtë javë.

Joe, i cili ka kryer mar rëd hënie të pambrojtura me shumë gra, ka pranuar më parë se ai është në një mision për të lënë shtatzëna sa më shumë gra që të mundet. Qëllimi i tij është që të arrijë të bëjë 2500 fëmijë.

I've fathered six babies during lockdown!'

/RDA News

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here