K onspiracionisti shqiptar Alfred Cako parashikon kohëra të vsht ira për shq iptarët. Ai tha se dimri që do të vijë do të je të shumë i vësh tirë në botë. Ai i bën thirrje q everisë dhe shq iptarëve që të jenë të përgatitur.

“I bëj thirrje kr yeministrit të ardhshëm dhe shqiptarëve. Mos i shisni pr odhimet bujqësore jashtë shtetit, sikur dhe me flori t‘ua japin. Ushqeni popullin tuaj. Grurë, misër, drithëra, zarzavate, vaj ulliri. Shqiptarët të ruajnë kafshët e tyre që të ushqejnë vendin.

Dimri 2021-2022 do jetë shumë i v ështirë në botë dhe do vijnë ti kërkojnë me çmime shumë të larta. Q everia ti ngrejë doganat me çmime shumë të larta që ata të mos kenë mundësi të marrin asnjë gjë. Të mbushen frigoriferët plot në vjeshtë, me limona mandarina, vaj ulliri etj.
Shqiptarët do të pë rballojnë një dimër jashtëzakonisht të fri kshëm. Më i fri kshëm do j etë tjetri pasi është l uft ë 10-vj eçare tha Cako.

Netflixalbania

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here