Sheremet Sejdiu qe 22 vjet po pret drejtë si për katër djemtë e v ra rë nga re gjimi serb. Derisa thotë se i janë shterur lotët mbetet me shpresën se një ditë dr ejt ësia do të triumfojë.Pak ditë para se të bëheshin 22 vjet nga v ra sja e djemve të saj, vd iq nëna Adibe. Ajo i pa me sy forcat se rbe duke ia vr arë djemtë.

Tani babai i Beqir, Nazmi, Bedri e Bekim Sejdiut rrëfehet për zh gënjimin në drejtësi përderisa thotë se cdo natë lutet.

heremet Sejdiu qe 22 vjet po pret drejtë si për katër djemtë e v ra rë nga re gjimi serb. Derisa thotë se i janë shterur lotët mbetet me shpresën se një ditë dr ejt ësia do të triumfojë.Pak ditë para se të bëheshin 22 vjet nga v ra sja e djemve të saj, vd iq nëna Adibe. Ajo i pa me sy forcat se rbe duke ia vr arë djemtë.

RTK Kosova

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here