Ngjarja e ndodhur të Shtunën në Përputhen Prime, ku Alvisa dhe Hyseni janë përbàllur me prova ínçízímesh, tràdhtíe, me akùza për dhùnime e pérndjékje ka përfshírë jo vetëm opinionin publik, por dhe shoqata të ndryshme.

Këto ditë ka reàguar orgànizàta për mbrojtjen e grave “AWEN”.

Përmes një letre të hapur dërguar televioznit Top Channel, drejtorit Ben Blushi, aùtores së programit Olsa Muhameti dhe AMA-s, kjo orgànizàtë e ka véné théksin tek fénomeni i dhùnës dhe mos respektim të etíkës, duke parashtrùar edhe disa pika për konsultim dhe bashkëpunim.

Letra e plotë e “AWEN”

LETËR E HAPUR

Drejtuar: Televizionit Kombëtar “Top Channel” .

Ben Blushi, Drejtor i Përgjithshëm i Top Channel.Znj. Olsa Muhameti, Aùtore e Programit “Përputhen”.

Për dijeni:

Aùtorítetit të Medias Audiovizive

Këshillit Shqiptar të Medias

Unionit të Gazetarëve Shqiptarë

Shoqatës së Gazetarëve Profesionistë të Shqipërisë

Lídhjes së Gazetarëve të Shqipërisë

Shoqatës së Mediave Elektronike Shqiptare

Shoqatës së Gazetarëve për Drejtësi

Thírrje për shmàngien e víktímízímit të pjesëmarrësve në program dhe trànsmetimin e mesazheve të drejta kundër dhùnës me bazë gjínore.

Të nderuar/a përfaqësues/e të programit: “Përputhen”, pranë televizionit kombëtar “Top Channel”,

Ju drejtohemi në emër të një grupi orgànízatash që punojnë për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, të drejtave të vajzave dhe grave, si dhe me fokus të veçantë víktímat e dhùnës me bazë gjínore.

Shprehim konsideratën për punën tuaj lídhur me informimin, ndérgjegjésimin dhe shpeshherë mbéshtetjen ndàj qytetareve/ëve në lùftën kùndër dhùnës me bazë gjínore dhe dhùnës në familje.

Duke ndjékur programacionin Tuaj, kemi vérejtur me shqétësim se më datë 6 Nëntor 2021, në emisionin “Përputhen”, janë trànsmetuar për publikun mesazhe të gabuara lídhur me dhùnën me bazë gjínore.

Përgjatë programit dhe formatit të tij u trajtua në mënyrë të detajuar historia e një prej pjesëmarrëseve, Alvisa Qarri. Ne vlerësojmë se mënyra e trajtimit të ngjàrjeve të Alvisa Qarri, justífikon, përkrah në mënyrë të drejtëpërdrejtë dhe legjítimon mentalitetin patríarkal të cilësimit të partneres/partnerit si “pronë”, ushtrímin e dhùnës me bazë gjinore, duke u bërë kështu faktor në trànsmentímin e mesazheve të gabùara sa i takon dhùnës me bazë gjínore dhe të drejtave të grave si të drejta të njeriut. Trajtimi jo i drejtë i këtij rasti ka nxítur gjithashtu një valë reàgimesh të cilat paràgjýkojnë dhe etiketojnë vajzat dhe gratë e dhùnùara, duke justífíkuar dhùnën ndàj tyre por, nga ana tjetër, edhe një valë të gjerë reàgimesh të cilat nuk e përkrahin qëndrimin e programit, opinionistit dhe/apo drejtueses. Kjo qàsje përfòrcon përsëri stereotipet gjinore ku gratë percéptohen si të nénvlerésuara, si pronë dhe ku dhuna tolérohet apo justífíkohet. Pavàrësisht faktit se Alvisa Qarri është në moshë madhore dhe është përgjegjëse për vendimet/zgjedhjet e saj, ne vlerësojmë se kjo histori nuk duhej përdorur në një fokus mediatik të tillë.

Nxítur nga kjo ngjàrje, duke u bàzuar në Kodin e Trànsmétuésve Audiovizivë të AMA-s , kërkojmë bashkëpunimin tuaj për të refléktuar qëndrimet e mëposhtme:

-Respektimin e parimeve etike gjatë trànsmetimit të materialeve që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut dhe dhùnës me bazë gjínore, duke shmàngur promovimin e rasteve të cilat pranojnë dhe justífíkojnë dhùnën, direkt apo indírekt. Fàjësimi i víktímës, mùnd të nxísë persona të tjerë të héqin dorë nga raportimi i dhùnës duke sjellë pàsoja në jetët e tyre. Në nivelin shoqëror një qëndrim i tillë i medias përfòrcòn stereotípet gjínore.

-Ju ftojmë t’i bashkoheni qëndrimeve tona për të ndërtuar një shoqëri ku paragjýkimet, stréréotipet dhe shkélja e të drejtave të njeriut nuk tolérohet për asnjë arsye. Qasja shoqërore, e përfòrcuar edhe nga media, ku kërkohen fàji apo motive e arsye që e “detyruan” atë që është dhùnues të dhùnojë, duhet të marrë fund.

-Forcímin e bashkëpunimit mes Medias dhe Shoqërisë Cívíle nëpërmjet nismave të përbashkëta, për të përmirësuar mënyrën e trajtimit të rasteve të dhùnës me bazë gjínore si dhe ndërgjegjësimin e publikut lídhur me të drejtat e njeriut. Media duhet të jetë një faktor emancípues për stereotipet, rolet, pabàrazinë gjínore dhe qëndrimet dískrímuese.

-Sugjerojmë, që të konsùltoheni me ekspertë të fushës paraprakisht në rastet kur prezantoni histori apo ngjàrjeve që trajtojnë shkélje të të drejtave dhe dhùnën me bazë gjínore për të shmàngur trajtimin jo të duhur të këtyre fénoméneve négative të shoqërisë shqiptare.

Duke besuar në ndérgjegjésimin tuaj si qytetarë dhe profesionistë të medias kërkojmë edhe një herë t`u kushtoni vëmendjen e duhur kërkesave tona të përsëritura, si dhe shprehim gadíshmërínë tonë për bashkëpunim të mëtejshëm.Përputhen - Top Channel

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here