Një punonjëse ka marre guximin për të de.noncuar publikisht Aleksandër Frangajn.
Ka qenë gazetarja e emisionit “Aldo Morning Show”, Griselda Katirai, e cila ak.zon drejtpërdrejtë drejtuesit e televizionit për mungesën e pagës, fa.lsifiki.min e firmës dhe mungesën e deklarimit të siguracioneve.

Teksa rr.ëfen se nuk ka marrë pagën prej katër muajsh, ajo i adreson problematikën e saj direkt edhe Frangajt i cili zgjedh mos përcjellë asnjë re.agim.
Ind.iferenca e shefit të televizionit ka bërë që gazetarja të an.kohet publikisht në Instagramin e saj.

Ndër të tjera ajo pasqyron edhe mesazhet pa për.gjigje që i ka dërguar pronarit të TV Klan, shkruan “Gazeta Tema“.
Ish imazhi kryesor i emisionit të mëngjesit, i ka shkruar tri herë Frangajt, fillimisht më 15 maj, por ky i fundit jo vetëm që nuk i është përgjigjur, por as nuk ka udhëzuar var.tësit e tij për t’i dhënë zgjidhje.

Gazetarja ka publikuar edhe mesazhet që ka shk.ëmbyer me drejtuesin e emisionit të mëngjesit, Aldon Lipe i cili ka pranuar skandalin e TV Klan me qasjen ndaj punonjësve.
Pas një de.bati që zhvillohet mes tyre, Katirai njofton se do të bëjë ka.llëzim pe.nal për rastin, ndërsa pranon se ka punuar në mënyrë të pal.igjshme.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here