Si êshtê njê shoqêri pa martesê? 40% e foshnjeve tê lindura jashtê martese, êshtê njê rekord qê e mban Amerika. Ajo qêndron afêr mesit tê paketês globale nê kêtê kategori.Turqia konservatore êshtê mbrapa me njê pêrqindje tê vogêl prej 3%. Dhe kombi nê krye tê listês? Udhêheqêsi botêror pêr nênat e vetme? Êshtê Islanda.

Mê shumê se dy tê tretat e foshnjave Islandeze, 67% janê tê lindur nga prindêrit qê nuk janê tê martuar. Kjo mund tê jetê njê dallim nê tê gjithê botên. Por nê vendin e vikingêve, kjo êshtê njê pikê krenarie.Ishulli mund tê jetê pêrmirêsuar nga trazirat por êshtê shoqêria mê feministe nê planet. Me rreth 320,000 qytetarê, Islanda ka mê pak njerêz por mê shumê akullnaja, ujê tê pastêr e tê freskêt.

Por problem mbetet lindshmêria, e cila êshtê shumê e ulêt. Pêr kêtê, prej disa vitesh qeveria e Islandês ofron tê ardhura mujore nê masên e 5 mijê eurove, pêr tê gjithê ata meshkuj qê vendosin tê martohen me femrat qê kanê shtetêsi islandeze.Arsyeja? E thjeshtê, shteti ka vetêm 320 mijê banorê dhe pjesa mê e madhe e tyre janê mbi 40-vjeç, ndaj vendi po pêrballet me njê krizê tê vêrtetê demografike.

Netflixalbania

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here