Një hulumtim ka treguar që edhe meshkujt edhe femrat që kanë qenë më të lumturit në marrëdhënien e tyre s.eksuale kanë tradhtuar më shumë se ata të cilët nuk kanë qenë të lumtur

Përse të tradhtosh nëse s.eksi është i mirë?

Njerëzit tradhtojnë për shkaqe të ndryshme! Disa dëshirojnë që sërish të ndihen të rinj, shmangin praninë apo nuk u pëlqen ajo që janë bërë, transmeton Telegrafi.

Gjithashtu, mendohet që njerëzit e kënaqur s.eksualisht në lidhje të lumtura tradhtojnë sepse më shumë janë të interesuar për s.eks.

Shkaku tjetër është që më shpesh kanë marrëdhënie s.eksuale, andaj dëshirojnë gjithnjë e më shumë e më shumë.

Mirëpo, shumica janë të e.ksituar për shkak të aferave, gjë që i detyron të dëshirojnë edhe më shumë s.eks me partnerin e tyre.

 

Ky studim ka ardhur deri te një rezultat befasues!

Në të vërtetë, supozohet që njerëzit të cilët kanë dukje më të bukur më shumë gjenden para sfidave për afera, sepse kanë më shumë mundësi. Ky studim ka treguar pikërisht të kundërtën – te femrat e intervistuara, të cilat janë më pak joshëse, kanë qenë ato të cilat kanë tradhtuar më shumë.  Ky është fakt fascinues, edhe pse është një shikim shqetësues në psiken njerëzore.

ezemres.info

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here