Pro kurori që ka çuar në pra nga gjy qtaren e Krujës Enkelejda Hoxha dhe zyrtarë të tjerë, është Altin Dumani.

Sipas informacioneve për mediat, i gjithë o per acioni është drejtuar nga ai.

Gjy qtar ja Enkelejda Hoxha u a rre stua me kërkesë të SPAK, mëngjesin e sotëm, së bashku me avokatin Aldo Tabaku, sekretaren Manuela Mallakuçi, Eksperti psikia triko – ligjor Shkëlqim Korbi, i dën uari Sajmir Petani, vëllai i të d ënua rit Bledar Petani, Altin Skëndaj, Gazmir Nezaj, Gentjan Nezaj dhe Isuf Tanuzi.

Po kush është Altin Dumani?

Në moshë 45-vjeçare, Altin Dumani vjen nga radhët e Pro kur orisë së Apelit. Ai është lindur në Shupenzë të Dibrës, dhe njihet si “pro kurori i pakompromis”. Ai është një nga pro kurorët që drejtoi i pari njësinë T ask For cë, ngritur vite më parë për të lu ftuar k ri min e jakave të bardha.

Ka një karrierë prej 20 vitesh si prok uror, në mars të vitit 1999, ka shkelur për herë të parë në p ro kurori, me detyrë në Sarandë.

RDA NEWS

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here