Kalojmë mirë, por nuk jam e kën.aq.ur me jetën s.e.k su.ale që kemi, sepse unë kam nevojë çdo ditë për s.e.k.s. Nuk kam qenë kështu, por nuk di as vetë se nga më vjen dëshira e pa ng.opur për s.e.k.s. Thënë shkurt, jam bërë e pa.ngo.ps.hme…

Prej kur jam njohur me burrin tim, pra para 8 vjetësh, burri im ka qenë i vetmi që kam fje tur me të dhe i vetmi njeri në botë që ka pr.ek e ka lë.pir.ë t.ru.in tim. Më parë unë kam punuar në një bankë, por më larguan shkaku i tep.ricës tekno.logjike, siç thoshin ata. Dhe, pas një kohe gjeta përsëri punë, përsëri në bankë.

Pse shoqet e punës më kishin zil.i? Në fillim koleget e punës më kishin z.ili, sepse, vërtet, dallohesha me bukuri k.ar.shi tyre. Por, unë shihja punën time dhe çdo gjë shkonte mirë

Kalojmë mirë, por nuk jam e kën.aq.ur me jetën s.e.k su.ale që kemi, sepse unë kam nevojë çdo ditë për s.e.k.s. Nuk kam qenë kështu, por nuk di as vetë se nga më vjen dëshira e pa ng.opur për s.e.k.s. Thënë shkurt, jam bërë e pa.ngo.ps.hme…

Prej kur jam njohur me burrin tim, pra para 8 vjetësh, burri im ka qenë i vetmi që kam fje tur me të dhe i vetmi njeri në botë që ka pr.ek e ka lë.pir.ë t.ru.in tim. Më parë unë kam punuar në një bankë, por më larguan shkaku i tep.ricës tekno.logjike, siç thoshin ata. Dhe, pas një kohe gjeta përsëri punë, përsëri në bankë.

Pse shoqet e punës më kishin zil.i? Në fillim koleget e punës më kishin z.ili, sepse, vërtet, dallohesha me bukuri k.ar.shi tyre. Por, unë shihja punën time dhe çdo gjë shkonte mirë…

netflixalbania

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here