Krimet e fundit në Greqi, mes të cilave edhe një ekz.ekutim mafioz i një shqiptari, Aris Papas në një kafene në qendër të Athinës ka rikthyer në parlament debatin mbi sigu.rinë.

Ministri i Mbrojtjes Civile Michalis Chrysochoidis për situatën e kriminalitetit në vendin fqinj aku.zoi qeverinë e majtë të SYRIZA-s që ishte në pus.htet, pasi sipas tij ligji i njohur si Paraskevopoulos që miratoi liroi krim.inel.ët nga qel.itë. Sipas ministrit kriminelët që u liruan nga burgu duke përfituar nga ky ligj ishin 117.

Mes të cilëve, ministri mori një shembull konkret që lidhet me një shqiptar. Por cfarë kishte në thelb ky ligj? Ligji me synimin për të lehtësuar mbipopullimin në burgje u dha liri të parakohshme të dënuarve me probleme shëndetësore.

Por cili ishte rasti i shqiptarit që mori shembull? Bëhet fjalë për Neri Mustën i cili u dën.ua me 14.5 vi.te bu.rg, por bëri vetëm 4.5 vite dhe doli nga qe.lia duke përf.ituar nga ligji që miratoi qeveria e Tsipras. Shqiptari u arre.stua në vitin 2015 si bashkëpunëtor në dy vr.asje së bashku me Mondi Bajramin, mbi të cilin rën.donin edhe vra.sje të tjera. Por më 12 korrik 2019 Musta u la i li.rë.

Rritjen e kr.iminal.itetit ministri grek e ilustroi pikërisht me atë që bëri shqiptari 20 ditë pasi u lir.ua nga bur.gu. Më 5 gusht 2019, vetëm 20 ditë pas lir.imit Musta mori pjesë në një gra.bitje ban.ke në Parga. Prokurori i Prevezës lëshon një urdhër për arr.esti.min e tij, por nuk u kap.

God.itja e tij e radhës do të ishte më 8 shkurt 2020, kur u organizua një op.eracion i madh policor për të arr.estuar tre kri.minel.ë shqiptarë që kishin kry.er gra.bitje në Kalamata, Parga dhe disa qytete të tjera të Greqisë. Poli.cia u përpoq ti bll.okonte në Korint, por kur kuptuan se u rret.huan, shqiptarët nx.orën ar.mët duke qëlluar në drejtim të policisë.

Policia u përgjigj me zj.arr dhe në fund dy nga kriminelët u plagosën. Njëri prej tyre u transportua në spitalin e Korintit dhe tjetri në Thriasio. Por nga kjo nd.jekje, vetëm njëri shp.ëtoi dhe ende është i lirë pikërisht Neri Musta për të cilin ka dy urd.hër ar.reste.

netflixalbania

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here