Nga nje grup arkiologesh zulohet gropa gjigante në Turqi, shkencëtarët vërtetojnë bindjet për herë të parë në histori

St udiuesit besojnë se kanë zbuluar provën e parë në histori, që tregon se një person mund të ketë mbetur vik timë e rënies së një m eteori.

Mendohet se miliona meteorë g odasin çdo ditë atmo sferën, por shumë pak prej tyre mund të arrijnë deri në Tokë.

Që prej vitit 1988, N ASA ka z buluar 822 objekte qiellore, mjaft të mëdha, të cilat pas shp ërthimit në atmosferë m und të shk aktonin r ënien e mbeturinave të me teorëve në planetin tonë.

netflixalbania

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here