Thumana që ishte dhe një nga zonat më të dëmtuara dhe me numrin më të madh të viktimave të goditjes sizmike të 26 Nëntorit, është kthyer e gjitha në një kantier ndërtimi.

Kryeministri premton se një vit më pas kur të ketë përfunduar zbatimi i programit të rindërtimit, kjo zonë nuk do të ketë të krahasuar me atë që ishte para fatkeqësisë.

“Kantieri i infrastrukturës do të garantojë që banesat e reja të ngrihen mbi një sistem ujësjellësi, kanalizimesh, ndriçimi e rrjeti rrugor të standardeve më të larta”.

Procedura për garën e rindërtimit të shtëpive është mbyllur, ndërsa Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka nisur punën për firmosjen e marrëveshjeve me kompanitë që do të marrin përsipër rindërtimin e lagjeve të reja në Thumanë.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here