Ngacmimi seksual në shkollë në Shtetet e Bashkuara është një sjellje e padëshirueshme e një natyre seksuale që ndërhyn me aftësinë e një studenti amerikan për të mësuar, studiuar, punuar ose marrë pjesë në aktivitetet e shkollës. Ky fenomen është i zakonshëm në shkollat ​​e mesme dhe të larta në Shtetet e Bashkuara.

Sipas një raportimi nga Shoqata Amerikane e Grave Universitare në një hulumtim midis 2064 nxënësve nga klasa e 8 deri në klasën e 11-të, rezultoi se:

81% ose tetë nga 10 nxënës përjetojnë ngacmime seksuale në shkollë

83% e vajzave janë ngacmuar seksualisht

78% e djemve janë ngacmuar seksualisht

38% e nxënësve u ngacmuan nga mësuesit ose punonjësit e shkollave

36% e punonjësve të shkollave ose mësuesve u ngacmuan nga studentët

42% e punonjësve të shkollave ose mësuesve ishin ngacmuar nga njëri-tjetri I njëjti studim është kryer edhe në Universitete për të parë si është gjendja e ngacmimeve në këtë nivel shkollimi

62% e studenteve vajza dhe 61% e studentëve të kolegjit të djemve raportojnë se janë ngacmuar seksualisht në universitetin e tyre.

66% e studentëve të kolegjit e njohin dikë personalisht që është ngacmuar.

10% ose më pak viktima të ngacmimit seksual përpiqen të raportojnë përvojat e tyre tek një punonjës i universitetit.

35% ose më shumë studentë kolegji që përjetojnë ngacmime seksuale nuk i tregojnë askujt për përvojat e tyre.

39% e nxënësve që kanë përjetuar ngacmime seksuale thonë se incidenti apo incidentet kanë ndodhur në konvikt.

51% e studentëve të kolegjit të djemve pranojnë se ngacmojnë seksualisht dikë në kolegj, me 22% pranojnë të ngacmojnë dikë shpesh ose herë pas here.

Problemet për këtë fenomen janë të shumta:

          Duke nisur me shqetësimet fizike apo traumat e shkaktuara nga ngacmimi seksual

–          Pengon viktimën të vijojë një jetë normale në shkollë

–          Viktima humbet vlerësimin në vete

–          Braktisje të shkollës

–          Mund të çojë në vetëvrasje  

Si ndihmojnë shkollat në këtë fenomen?

Faktikisht ky është një fenomen që nuk ndodh vetëm në Amerikë por kudo, por është krijuar një mendimi përbashkët që shkollat më të mira janë në këtë vend të zhvilluar. Çdo shkollë, apo Universitet është në konkurrencë dhe do të mbajë emrin e saj sa më lart. Në lidhje me këtë, ato e mbajnë shpesh herë të fshehtë rastet e ngacmimeve seksuale. Ato mund të përjashtojnë për disa kohë një student abuzues por jo ta “flaki” atë përgjithmonë sepse ka interesa të brendshme ekonomike. Ndaj një viktimë që është abuzuar, dhunohet më tej edhe nga shkolla apo institucione të tjera që nuk kanë fuqi tˋi mbrojnë por i lënë në mëshirë të fatit.

Po në Shqipëri?

Në vendin tonë ende nuk ka një studim specifik në lidhje me këtë temë. Edhe nëse deri tani ndonjë organizatë apo specialist mund të ketë realizuar ndonjë anketë, qëndron frika se raportimi i dhunës seksuale është e ulët. Në këtë mënyrë, më poshtë renditen disa ngjarje që janë bërë publike nga mediat:

netflixalbania

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here