Shqipëria në vitin 1982 – Një udhëtim fotografik  titullohet ky set që sjell vendin tonë si ishte 37 vjet më parë. Autori i këtyre fotografive është Onide Donati. Ai është një gazetar italian tani 65 vjeçar. Në kohën kur janë bërë këto fotografi ai ishte zyrtar i Partisë Komuniste të Riminit. Më vonë ka punuar për më shumë se tridhjetë vjet, së pari si korrespondent, pastaj si gazetar politik. Në fund të karrierës ishte kreu i redaksisë së Emilia-Romagna. Sot ai është në pension.

Shqipëria në vitin 1982 – Një udhëtim fotografik  titullohet ky set që sjell vendin tonë si ishte 37 vjet më parë. Autori i këtyre fotografive është Onide Donati. Ai është një gazetar italian tani 65 vjeçar. Në kohën kur janë bërë këto fotografi ai ishte zyrtar i Partisë Komuniste të Riminit. Më vonë ka punuar për më shumë se tridhjetë vjet, së pari si korrespondent, pastaj si gazetar politik. Në fund të karrierës ishte kreu i redaksisë së Emilia-Romagna. Sot ai është në pension.

RDA NEWS

.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here