Hyri në b.urg në moshën 24-vjeçare.V.diq aty në moshën 67-vjeçare.

Fotoja e parë është bërë pak kohë pas hyrjes në bu.rg, ndërsa e dyta pak vite para v.dekjes.
U d.ënua tri herë për arsye politike…

Në asnjë vend të Lindjes komuniste nuk mund të gjesh shembuj të tillë. -shkruante para pak kohësh në rrjetin e tij social ish-drejtori i Arkivës në Ministrinë e Brendshme, Kastriot Dervishi.

Dangëllitë, vijnë më origjinë nga Përmeti, por 300 vjet më parë ata u shpërngulën dhe shkuan në fshatin Menkulas të Devollit.
Një derë e madhe që do të bëhej pre e komunizmt për gjatë gjithë viteve të diktaturës.
Që në fillimet e regjimit komunist e pikërisht më 1944, do të pr.angos.ej Sami Dangëllia.

Ai lindi më 1920-ën, fëmijërinë e kaloi në fshat, më vonë shkoi ushtar dhe që andej bashkohet me Ballin Kombëtar.
Kur komunistët kthehen fitues, menjëherë fillojnë të ndjekin familjet Dangëllia.

Pre e kësaj gjuetie u bë edhe Samiu.
Kështu më 8 tetor 1944, arr.estoh.et dhe bu.rgo.set në bu.rgu.n e Korçës dhe vetëm pas një viti e shpallin “ar.mi.k të popullit”

Sami Dangëllia u vendos në bu.rg.un e Burrelit.
Më pas fillon inte.rrnimi, por shumë shpejt do të ridë.nohej dhe në vitin 1960, ridën.ohet me 25 vjetë b.urg dhe dërgohet përsëri në Burrel, ku do të merrte dhe nofkën “Gjyshi”.

Më pas kalvarin e vu.ajtje.ve do ta kalojë në Spaç, ku Dangëllia punonte shumë për të nxjerrjen e bukën së gojës shtesë, mbasi nuk kishtë asnjë ndihmë nga të afërmit.

Punoi i skll.avër.uar, por i pam.poshtur nga tor.tur.at…
Me 21 maj 1973, ai ishte një nga organizatorët e Revoltës së Spaçit.

Ky njeri ka vu.ajt.ur nga di.ktat.ura, mbase më shume se askush tjetër në botë.
Janë plotë 108 milionë vi.kti.ma nga re.gjimi ko.munist në të gjthë botën, por askush nga të bu.rgosu.rit nuk ka bërë aq b.urg sa ai.

Edhe Mandela, që është simbol i qëndresës, ka bërë vetëm 28 vite b.urg, dhe me aq vite b.urg në Shqipëri janë me dhjetra, por simboli i Mandelës vlen për t’u vlerësuar, po aq edhe simboli i Dangëllisë.

Ai u bu.rgos në kulmin e rinisë dhe u de.rgj bu.rgje.ve për dekada me radhë deri sa dha shpirt po në b.urg.
Jeta e tij, mbase konsiderohet si një nga më të vështirat në botë.
Të b.urgos.esh në moshën 24-vjeçare dhe mos të dalësh më gjallë nga bi.ruca.t e kom.unizmit.

 

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here