Dy fo.shnje bin.jake në Brazil, janë sul.muar për vde.kje nga qe.ni i familjes.
Raportohet se nëna e vogëlusheve një muajshe, të identifikuara si Anne dhe Analu, kishte shkuar tek shtëpia e një fqinji dhe fëmijët i kishte lënë vetëm për disa çaste.

Në këto moment qe.ni i llojit labrador ka shkuar tek vogëlushet dhe i ka sul.muar br.utali.sht.
Kur nëna është kthyer në shtëpi ishte tepër vonë, pasi qe.ni i kishte shka.ktuar binja.këve pl.agë të mëdha në tr.up.
Edhe pse fëmijët u nxi.tuan me shpejtësi në spital, mjekët i shp.allën ato të vde.kura.

Ne mendojmë se me ardhjen e binjakëve, qe.ni nuk kishte vëme.ndjen e duhur dhe dashurinë e pronarëve.
Çifti kishte nëntë vite që ten.tonte që të kishte një fëmijë dhe kur kjo ndodhi, ato pës.uan një fund tra.gjik.

Kjo mendoj se është një lloj xhel.ozie nga kaf.sha, nuk e di, nuk dal në kon.kluzion tjetër”, u shpreh një i afërm i familjes, identiteti i të cilit nuk bëhet i ditur.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here