Një grua indoneziane e shpallur e hu m bur më shumë se një vit më parë, pasi u zh du k nga një dallgë e madhe, është gjetur.

Ajo u gjet në të njëjtin plazh dhe e  veshur me të njëjtat rroba që kishte veshur në ditën kur ndodhi i nc iden ti.

52-vjeçarja Nining Sunarsih ishte me pushime në Sukabumi, West Java, kur u ‘rrë mb ye’ nga një valë e fortë në Citepus Beach.

Në atë kohë, dësh mitarët oku larë thanë se dëgjuan një grua duke bër titu r dhe duke tundur dorën për ndi hmë, por ishin shumë të fr ikë suar për të shkuar në nd ih më.

Oper aci onet e kërkim-shpë timit nuk gjetën ndonjë shenjë të saj deri një javë pas zh duk jes tra gjik e kur u zbu lua një tr u p i vd ek u r në zonë.

Po li cia i kërkoi famijes së saj që të identi fiko nte tru p in, dhe megjithëse thuhet se ishte në gjendje shumë të k eq e, të afërmit e saj ishin të bindur se nuk ishte ajo, sepse nuk kishte një shenjë dalluese në bar k, dhe thonjtë dukeshin shumë ndryshe.

Pas analizave të AND-së u konfirmua se gruaja e gjetur nuk ishte Sunarsih

Op era ci onet e kërkim-shpë ti mit vazhduan  por nuk u gjet ndaj pol ic ia e shpa lli të vd ek ur.

Familja e saj ku rrë nuk pranoi idenë se kishte vd eku r dhe besonte se ishte ende gjallë. Xhaxhai i 52-vjeçares raportohet se kishte parë një ëndërr, ku Sunarsih i thoshte që duhet të shkonte ta kërkonte në plazh afër vendit ku ishte zh du k ur më shumë se një vit më parë.

Familja Sunarsih e filloi kërkimin e saj më 30 qershor 2018, por nuk mundi të gjente ndonjë gjur më të saj në plazhin e përmendur në ëndrrën e xhaxhait të saj. Megjithatë, ata vazhduan të kërkonin gjatë natës, dhe të dielën në mëngjes, rreth orës 4:00, ata e gjetën pa ndj enja, të mbuluara të gjithën me rërë.

Familja, sipas raporteve, e mori gruan në shtëpi dhe e pastroi, por për shkak se ajo nuk dukej shumë e shën de tshme, e çuan në sp it al.

Ajo rap orto het se po shër ohet në sp ita l edhe pse shumë kanë vënë në dy sh im vërtetësinë e kësaj historie.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here